Mensen

Hoezo?
Welopgevoed?

Inzichten omtrent onbedoeld gedrag
en hoe daaraan te verhelpen.

Wat je ontdekt in dit boek:

Als kind is ons geleerd onze ‘negatieve’ emoties te beheersen en te onderdrukken. Zo bouwden we angst op voor onze daden als we aan die emoties zouden toegeven.
Om die angst te kunnen overleven hebben we die als kind toegedekt met een combinatie van afweerstrategieën. Die zijn zo diep geworteld en zo krachtig dat zij later de overhand nemen in ons gedrag, vaak zonder dat we ons daar enigszins bewust van zijn.
Die afweerstrategieën doen ons dus allerhande dingen doen die we – zo merken we pas achteraf – eigenlijk niet hadden gewild en waar we nadien veel spijt van krijgen.
Of soms ook niet, omdat we zodanig geconditioneerd zijn.

Zolang we dit niet begrijpen veroorzaakt dit een innerlijke strijd die veel energie vreet. Het brengt mensen tot onhebbelijk, ongeoorloofd of zelfs misdadig gedrag en kan leiden tot verslaving en zelfs tot wanhoopsdaden.
Maar als je wilt kan je daar onderuit komen en een nieuw innerlijk evenwicht ontwikkelen. De berg energie die verloren ging aan die innerlijke strijd, komt dan vrij in jouw voordeel.

Alice Miller publiceerde deze revolutionaire analyse sinds 1980 in diverse boeken. Die boeken hebben reeds meerdere generaties aan het denken gezet. En die ideeën zijn hier samengevat en verder uitgewerkt met wat anderen hieraan toevoegden.

Dit levert interessante inzichten op en verwijst naar praktische oefeningen voor wie zoekt naar innerlijke balans. Maar evengoed stelt dit de gangbare methoden  van opvoeding en persoonlijke ontwikkeling in vraag.
En zeker bij wie daar verantwoordelijk voor is of daartoe kan bijdragen.

Download nu

Deel 1: Analyse en Gevolgen

GRATIS (waarde 17€)

(uw gegevens zijn veilig)

en ik lees Deel 2 en 3 later wel.

Deel 1: Analyse en Gevolgen
Deel 2: Denkpatronen en Aanpak
Deel 3: Interpretatie en Oplossingen

Analyse en Gevolgen

Inhoudstafel:

 • Inleiding 7
 • Enkele voorbeelden 7
 • Uitgangspunt 9
 • De Zwarte Pedagogie 11
 • Oorsprong 11
 • Kenmerken van de Zwarte Pedagogie 15
 • Relativering van de Waarden 16
 • Effecten 17
 • Hoe reageert het kind hierop? 19
 • Gevolgen 23
 • Verdrongen emoties 24
 • Puberaal gedrag 25
 • Hooliganisme 26
 • (religieus) Fanatisme 27
 • Pijnlijke uitsluiting en radicaliseren 28
 • Vandalisme 28
 • Het experiment van Milgram 29
 • De verborgen logica van misdaden 30
 • Narcisme en borderline-stoornis 31
 • De vicieuze cirkel 33
 • Hoe deze vicieuze cirkel doorbreken? 35
 • Schuldgevoelens en rouw 36
 • Bevrijding 37
 • Innerlijk evenwicht 37
 • Behandeling 38
 • Een zeer verhelderende anekdote 39
 • Alice Miller vandaag 40
 • Appendices 41
 • Children see, Children do 41
 • Comme On Est Venu 41
 • George Carlin religion bullshit 43
 • DNA-test  43
 • Kinderen  43

Denkpatronen en Aanpak

Inhoudstafel:

 • De denkpatronen 7
 • Wat is dan de oplossing? 10
 • Nieuwe Wegen 11
 • Juiste aanpak van het kind 11
 • Leren aanvaarden 12
 • Empathie 13
 • Autoritatief opvoedingsmodel 13
 • De verontwaardigde baby 15
 • De ruziënde broertjes 18
 • Nieuwe ontwikkelingen 19
 • Wetende getuige 19
 • Verandering en hindernissen 20
 • Valkuilen 21
 • De ouders ontzien 21
 • De ouders confronteren 21
 • De andere ‘opvoeders’ 22
 • De daders van morgen 22
 • Maar er is hoop 22
 • Groeimindset 24
 • Appendices 26
 • Acceptatie  26

Interpretatie en Oplossingen

Inhoudstafel:

 • Wat er zich afspeelt 6
 • Het model: Afweerstrategieën 6
 • Alarmsysteem: de amygdala. 8
 • Interpretatie 10
 • Voorbeelden uitgewerkt 10
 • Transactionele Analyse. 13
 • Vandalisme 13
 • Sexualiteit 14
 • De verborgen logica van misdaden 15
 • Oplossingsmethoden 17
 • De PRI-methode 18
 • Loslaten 20
 • PTSS en EMDR 23
 • EFT 25
 • De relatieladder 26
 • Voice Dialogue 28
 • Algemene evaluatie  29

Wat anderen hierover zeggen:

Ik ben onder de indruk!
Echt een schitterend resultaat!
Je hebt een basisprobleem van onze samenleving op een heldere en constructieve manier in kaart gebracht. Goed geschreven, duidelijke structuur, goed verwezen naar literatuur en bronnen, zonder overdaad.

Hugo Der Kinderen

Consultant on Leadership

Zeer interessante insteek.  Ik kende Alice Miller niet, maar het is duidelijk dat haar ideeën zeer pertinent zijn en bekender zouden moeten worden.  Dit boek draagt hier zeker toe bij. Het is goed gestructureerd, leest vlot, de voorbeelden verduidelijken de theorie.  Het gaat ook breder dan het louter psychologische, en raakt ook de werking van het brein aan.  Interessant. De afweerstrategieën vond ik zeer krachtig, en het bespreken van een aantal therapeutische methodes maakt het boek volledig.

Jacques Van Egten

Partner at Promexis

Van harte proficiat, ik vind dit absoluut hoogstaand – ik ben geen lezer, maar het heeft mij enorm aangesproken, omdat ik me er ook grotendeels in herken. Als kind heb ik vaak gevoelens verdrongen, heb ik hierdoor patronen meegekregen en dat heeft zich erg geresulteerd in de zoektocht naar erkenning. In de tijd dat ik me hiervan niet bewust was, is dit uitgemond in een soort dictatoriaal gedrag op de werkvloer en ook wel in een vorm van burn-out. Gelukkig vond ik in dit boek bewustwording en is er geen vicieuze cirkel ontstaan. Maar met dat probleem ben ik lang niet alleen. Er is dus nood aan dit boek!

Emily Condé

Mentor in zelfhulp, Emovation

Als je deze eerste reacties van uiteenlopende mensen gelezen hebt
dan wil je toch het hele boek lezen?

Want  de problematiek die in deel 1 is aangekaart,

is in deel 2 en 3 verder uitgewerkt.

Aarzel dus niet meer!

Heb je de inhoudstafel van de drie delen al overlopen? (klik hierboven op de knoppen)
Dan kan je zien dat de voorbeelden van deel 1
in deel 3 uitgewerkt zijn volgens het beschreven model.

Je zal allicht veel hiervan herkennen bij talrijke mensen rondom jou
of misschien wel bij jezelf.

In deel 3 zijn daarom enkele mogelijke therapieën en oefeningen opgesomd.
En is er geschetst welke resultaten er mee kunnen bereikt worden.

Zo geeft dit boek jou een heel nieuwe kijk op
de onbewuste strategieën die mensen drijven tot allerlei gedrag,
waartoe dat kan leiden en
hoe dit ingedijkt kan worden.